Tag Archives: ăn uống thủy đậu

Trải nghiệm 4 ngày khi bị thủy đậu

Mình đang bị thủy đậu bước sang ngày thứ 4. Hôm nay mình cảm thấy tình trạng rất khá. Vì không đi ra ngoài cho đến khi hết bệnh nên mình quyết định ngồi viết bài này để chia sẻ … Continue reading

Posted in Rubbish | Tagged , , , , | Leave a comment