Tùy chỉnh PCSX2 để chơi game PS2 – dành cho những máy có cấu hình không cao

This post below is written in Vietnamese.

Bài viết này nhằm giới thiệu với các bạn cách cấu hình PCSX2 để chơi được game PS2 trên những máy tính không có cấu hình khủng. Vì khá nhiều dân VN mình chơi game PS2 bằng phần mềm giả lập nên blog này mình viết bằng tiếng Việt cho anh em dễ theo dõi.

Với cấu hình thử nghiệm:  CPU T7200 và card Quadpro 135M chơi tốt các game FFX, Resident Evil 4.

 Bước 1: download phiên bản PCSX2 0.9.7 (r3878)

Bước 2: download BIOS cho máy PS2 phiên bản mới nhất (SCPH-900006)

Bước 3: Cài đặt và cấu hình:

Sau khi cài đặt xong PCSC2, bấm next cho tất cả các hộp thoại, ta sẽ thực hiện tùy chỉnh ngay sau đó.

Cấu hình: Tất cả các thiết lập sẽ được thực hiện trong menu Config

Bước 3.1: Cấu hình chung: Vào Config>Plugin/BIOS selector

Thiết lập như cấu hình bên dưới.

Bước 3.2: Thiết lập video cho máy giả lập: Vào Config>Video (GS)>Plugin Settings …

Thiết lập thông số như hình sau, các thông số này đã được chọn để tối ưu xử lý video cho máy giả lập, đồng thời không làm mất chất lượng video quá mức ảnh hưởng tới chất lượng game. Ý nghĩa các thông số xin mọi người vui lòng tự tìm hiểu nhé J

Bước 3.2: Thiết lập Audio: Vào Config>Audio (SPU2)>Plugin Settings…

Thiết lập như hình:

Bước 3.3: Thiết lập Controller, Memory card, CDDVD các bạn tùy chỉnh theo ý mình.

 Bước 4: System>Boot CDDVD (fast hoặc full) và enjoy!

 Bonus một số hình game Resident Evil 4 mình đang chơi

Advertisements

Access to shared folders on network which credential authentication required

The advantage of this method is that you can login to any shared resource regardless same domain or not. You will not also need to impersonate to any account. All you need is just to put this code in (C# language) into the top of your class, then enjoy it 🙂

 [DllImport("mpr.dll")]
        privatestaticexternint WNetAddConnection2A(refNetResource pstNetRes, string psPassword, string psUsername, int piFlags);
        [DllImport("mpr.dll")]
        privatestaticexternint WNetCancelConnection2A(string psName, int piFlags, int pfForce);
        [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
        privatestructNetResource
{
        publicint iScope;
        publicint iType;
        publicint iDisplayType;
        publicint iUsage;
        publicstring sLocalName;
        publicstring sRemoteName;
        publicstring sComment;
        publicstring sProvider;
}
        privateconstint RESOURCETYPE_DISK = 0x1;
    privatevoid LoginToShare(string serverName, string shareName, string user, string password) {
        string destinationDirectory = string.Format(@"\\{0}\{1}", serverName, shareName);
        NetResource nr = newNetResource();
        nr.iScope = 2;
        nr.iType = RESOURCETYPE_DISK;
        nr.iDisplayType = 3;
        nr.iUsage = 1;
        nr.sRemoteName = destinationDirectory;
        nr.sLocalName = null;

        int flags = 0;
        int rc = WNetAddConnection2A(ref nr, password, user, flags);
        if (rc != 0) thrownewWin32Exception(rc);
}

    privatevoid LogoutFromShare(string serverName, string shareName)
{
        string destinationDirectory = string.Format(@"\\{0}\{1}", serverName, shareName);
        int flags = 0;
        int rc = WNetCancelConnection2A(destinationDirectory, flags, Convert.ToInt32(false));
}

There’re two function you can use, first use:

LoginToShare(<machinename>,<foldername>,<username>,<password>)

to log in to the shared resource. If the verification is successul, then you can access to resource by path as without verification or you will get an error message like wrong username/password.

Once your work done, call

LogoutFromShare(<machinename>,<foldername>)

to disconnect from resource.